Khách sạn, nhà nghỉ

Đăng ngày 15 - 09 - 2009
Lượt xem: 1.368
100%

 

 

DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH NĂM 2019

     
 

Năm 2010, 47 cơ sở, 1.472 phòng

         
 

Năm 2011, 59 cơ sở, 1.577 phòng

         
 

Năm 2012, 73 cơ sở, 1.638 phòng

         
 

Năm 2013, 78 cơ sở, 1.688 phòng

         
 

Năm 2014, 82 cơ sở, 1.950 phòng

         
 

Năm 2016, 110 cơ sở, 2.300 phòng

         
 

Năm 2017, 124 cơ sở, 2.668 phòng

         
 

Năm 2018, 132 cơ sở, 3.057 phòng

         
 

Năm 2019, 136 cơ sở, 3.230 phòng

         
 

1 cơ sở 4 sao (Sài Gòn Ninh Chữ), 102 phòng

         
 

1 cơ sở 3 sao (Long Thuận), 188 phòng

         
 

11 cơ sở 2 sao (Ninh Thuận, Hữu Nghị, Phong Lan, Thái Bình Dương, Châu Thành, Hồng Đức NT, Hoàn Cầu
KDL Vĩnh Hy- Cty Phát Hoàng Long, Đông Nam, Sunny&Spa, Loan Hiển), 528 phòng

         
 

11 cơ sở 1 sao (Mai Ly, Công Luyn, Hồ Phong, Xuân Quang, Phú Quỳnh, Phùng Hưng, Cà Ná, Xuân Mai, Thống Nhất, Lan Anh, Liên Hoa), 215 phòng

         
 

5  cơ sở đạt chuẩn (119, Việt Thắng, Fara, Phương Đông, Quê Hương),67 phòng

     
 

KHU VỰC TP.PR-TC

         

STT

Tên CSLT/Địa chỉ/Điện thoại

Số
 phòng

Thẩm định

Ghi chú khác

Giá phòng

Diện
 tích

1

Khu Du lịch Long Thuận

188

Hạng 3 sao

Hoạt động 16/4/2007

600-1.200

55

Đ/c: Cuối đường 16/4  M.Hải, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

Lần 1: 25/5/2007

 

 

 

ĐT: 2220200; 2211254; 3890567 - Tâm PTC 0906.653.575

 

Lần 2: 08/5/2014

 

 

 

Fax: 3920207 (Ô. Ẩn – GĐ: 0913.882092; An PGĐ - 0949.187.605, Email: hohaitruongan@gmail.com

 

 

 

 

 

Email: booking@longthuanresort.com.vn

 

 

 

 

 

http://www.longthuanresort.com.vn

 

 

 

 

 

2

Khách sạn Thống Nhất

31

Hạng 1 sao

 

250-400

 

 Đ/c: 343 Thống Nhất, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

Ngày 05/7/2016

 

 

 

ĐT: 02593.825.406; 3827201

 

 

 

 

 

(Ô. Dương Đình Tân - GĐ: 091 379 8841 - 3821622)

 

 

 

 

 

Email: thongnhathotel_pr@hcm.vnn.vn; buiyen1503@gmail.com

 

 

 

 

 

http://www.thongnhathotel.com.vn

 

 

 

 

 

3

Khách sạn Ninh Thuận

24

Hạng 2 sao

Hoạt động 1994

380-605

0.32

Đ/c: 01 đường 21/8, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

Lần 2: 27/5/2014

 

 

 

ĐT: 3827.100 - 3824.282- Fax: 3822142 - E: ksnt218ntc@yahoo.com.vn

 

 

 

 

 

Ông Hùng: 0903640400 -  3824273

 

 

 

 

 

http://www.ninhthuanhotel-ntc.com.vn

 

 

 

 

 

4

Khách sạn Phong Lan

150

Hạng 2 sao

Hết hạn công nhận

150-400

 

Đ/c: 74 Yên Ninh, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 3890168; 3890160-Fax: 3890216

 

 

 

 

 

(Ô. Dương Văn Bướm - GĐ: 091 388 2091) 

 

 

 

 

 

Email: hotelphonglan@yahoo.com.vn

 

 

 

 

 

6

Khách sạn  Hữu Nghị

32

Hạng 2 sao

Hết hạn công nhận

200-450

 

Đ/c: 398 Thống Nhất, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0259.3920435

 

Lần 2: 2012

 

 

 

Giám đốc: Đinh Ẩn, di động: 0913.882.092

 

 

 

 

 

Email: huunghihotelphanrang@yahoo.com

 

 

 

 

 

7

Khách sạn Hồ Phong

26

Hạng 1 sao

Hết hạn công nhận

300-450

 

Đ/c: 363 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0293.920.333 - Fax: 3837717 (Ô. Phú : 091 382 2088)

 

Lần 2: 2012

 

 

 

Email: hophonghotel@yahoo.com

 

 

 

 

 

8

Khách sạn Công Luyn

20

Hạng 1 sao

 

250-400

 

Đ/c: Đường16/4, M.Hải, Tp.PR-TC,Ninh Thuận

 

Công nhận: 2010

Hết hạn công nhận

 

 

ĐT: 02593.821.111

 

 

 

 

 

http://www.congluynhotel.com.vn  (Ô.Xuân-GĐ: 091 877 2239)

 

 

 

 

 

Email: congluyn@gmail.com

 

 

 

 

 

9

Khách sạn Sunny & Spa

28

Hạng 2 sao

4 người

250-450

 

Đ/c: 63 Nguyễn Văn trỗi, P. Thanh Sơn, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
02593.3878.787 , Miss Đức Hồng 0969 80 73 81 

 

Công nhận
Lần 1: 10/5/2017

Giấy báo HĐ 09/5/2016

 

 

ĐT: 0913.197.897
Lễ tân: 02593 68 68 68 - Kinh doanh: 02593 87 87 87
Holine: A.Vinh - PGĐ 0913 197 897 -
E: sunnyhotelpr@gmail.com
Wed: khachsansunny.com 
www.facebook.com/Sunny Hotel

 

 

 

 

 

10

Nhà nghỉ  119

9

Đạt chuẩn

 

100-200

 

Đ/c: 119 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 3823244

 

Lần 2: 29/4/2014

 

 

 

11

 Con Gà Vàng Resort

50

Chưa

HĐ 2009

900-3.500

 

 Đ/c: Yên Ninh, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 3874.899 - 3874.921

 

 

 

 

 

Fax: 3875499 (Ô. Nguyễn Minh Hoàng Anh – Giám đốc)

 

 

 

 

 

E: congavangresort.tuyet@gmail.com; congavangresort@gmail.com

 

 

 

 

 

Website: congavangresort.com,

 

 

 

 

 

Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết - PGĐ: 0963.196.238
Anh Đặng Văn Kịnh PGĐ - 0918.361.957-email: kinhpr@gmail.com

 

 

 

 

 

12

Công ty CPDL Đồng Thuận (TTC Resort Premium)

96

Chưa

Xin gia hạn  TĐ

900-4.000

 

Đ/c: Đường Yên Ninh, Tp.PR-TC,  Ninh Thuận

 

 

Đồng ý đến 31/12/2017

 

 

ĐT: 3874047; 3874223. Dũng Phòng Sale 0983 279 794- Sales@bautrucresort.com
sales.ninhthuan@ttchotels.com

 

 

 

 

 

Fax: 3874431

 

 

 

 

 

Email:  hrc.ninhthuan@ttchotels.com

 

 

 

 

 

http://www.ninhthuan.ttchotels.com

 

 

 

 

 

13

DNTN Thương mại và Dịch vụ Việt Thắng (Khách sạn Việt Thắng)

25

Đạt chuẩn

 

150-400

 

Đ/c: 430 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

Năm 2015

TB:30/11/2013

 

 

ĐT: 3822494; 3835899, E: ksvietthang@gmail.com

 

 

TGHĐ: 14/7/2003

 

 

14

Khách sạn Phùng Hưng

14

Hạng 1 sao

TB: 12/9/2007

200-400

 

Đ/c: 260-262 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

Lần 1: 30/3/2015

TGHĐ: 18/9/2007

 

 

ĐT: 02593.830.830

 

 

 

 

 

(Bà Trâm: 0918.043404)

 

 

 

 

 

Email: hotelphunghung260@gmail.com

 

 

 

 

 

15

Khách sạn Nam Dương 3

16

Chưa

 

200-400

 

Đ/c: 432 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 02593.920.377 - 0918.560.006

 

 

 

 

 

16

Khách sạn Phương Đông

15

Chưa

TB: 13/5/2016

200-350

 

Đ/c: Lô 3/4, dãy N3, đường 16/4,Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

TGHĐ: 23/12/2004

 

 

Tuấn - GĐ: 093 700 6769

 

 

Công nhận 5/7/2016

 

 

17

Nhà Khách Tỉnh ủy

16

Chưa

 

200-350

 

Đ/c: 01 Phạm Hồng Thái, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 02593.823.991

 

 

 

 

 

18

Khách sạn  Gia Vũ 1

12

Chưa

HĐ 2011

200-450

 

Đ/c: Dãy N1, đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 6270333

 

 

 

 

 

19

Nhà nghỉ  FaRa

9

Đạt chuẩn

 

100-250

 

Đ/c: 281 Thống Nhất, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

Tháng 1/2015

 

 

 

ĐT: 3820641

 

 

 

 

 

20

Nhà nghỉ Quê Hương

9

Chưa

 

100-300

 

Đ/c: 125 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 3823254

 

 

 

 

 

21

Khách sạn Á Châu

8

Chưa

 

200-350

 

 Đ/c: Lô 7 dãy N3 đường 16/4, p. Mỹ Hải Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

 ĐT: 3821796

 

 

 

 

 

22

Khách sạn Thiên Nga

9

Chưa

 

150-300

 

Đ/c: Đường 16/4, Tp.PR_TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0933803; 01213445934

 

 

 

 

 

23

Nhà nghỉ  Ngọc Hoa

5

Chưa

 

150-300

 

Đ/c: 52 Thống Nhất - Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 3839942

 

 

 

 

 

24

Nhà nghỉ  Hoàng Linh 

6

Chưa

Giấy báo HĐ: 5/12/2013

150-300

 

Đ/c: 54 Đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

TGHĐ: 31/7/2009

 

 

ĐT: 3921179

 

 

2 người

 

 

25

Nhà nghỉ  Thái Bảo 1

18

Chưa

HĐ 2010

150-350

 

Đ/c: Dãy N2, Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 3827677, 0909355993, Nhi lễ tân: 0973.608.603, E: ainhintn1@gmail.com

 

 

 

 

 

26

Khách sạn Thủy Tiên

16

Chưa

 

 

 

Đ/c: Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

 

 

 

 

 

ĐT: 2227777; 0125793339 (Ô.Quân-GĐ: 2210602)

 

 

 

 

 

27

Nhà nghỉ Thái Bảo 2

8

Chưa

HĐ 2011

150-350

 

Đ/c: Dãy N2, đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 3833131

 

 

 

 

 

28

Khách sạn Thiên Hồng

9

Chưa

HĐ 2011

200-450

 

 Đ/c: 925 Nguyễn Văn Cừ, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 3839379

 

 

 

 

 

29

Khách sạn Gia Vũ 2

8

Chưa

 

200-350

 

Đ/c: (HĐ 2011) KTM Thanh Hà, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0909029178

 

 

 

 

 

30

Nhà nghỉ  Bảo Tín

8

Chưa

Giấy báo HĐ: 3/12/2013

200-350

 

Đ/c: (HĐ 2011)Lô 19, KTM Thanh Hà, P. Phủ Hà, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

TGHĐ: 9/2011

 

 

ĐT: 3824666; 0919060818

 

 

3 người

 

 

31

Nhà nghỉ Hoàng Hôn

8

Chưa

 HĐ 2011

150-250

 

Đ/c: Đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 3827777

 

 

 

 

 

32

Khách sạn Công Rô

6

Chưa

 HĐ 2011

250-350

 

Đ/c: Đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

33

Nhà nghỉ Ngọc Thủy

11

Chưa

Giấy báo HĐ: 1/12/2013

200-350

 

Đ/c: 51 Trần Phú, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

TGHĐ: 9/2011

 

 

ĐT: 3823823

 

 

4 người

 

 

34

Nhà nghỉ  Việt Phú

9

Chưa

TBHĐ: 4/12/2013

150-300

 

Đ/c: Lô 16, TTTM Thanh Hà, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

TGHĐ: 09/9/2011

 

 

ĐT: 3501605; 0933772535

 

 

3 người

 

 

35

Nhà Khách Thanh Niên

21

Chưa

TB: 12/10/2012

200-400

 

Đ/c: KDC Mương Cát, Đài Sơn, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

TGHĐ: 01/7/2011

 

 

ĐT: 3831777; Giám đốc: Trần Thị Nguyệt Thu, 0986409090

 

 

 

 

 

36

Nhà nghỉ Bảo Châu

7

Chưa

 

200-300

 

Đ/c: Dãy N2, đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 3823456

 

 

 

 

 

37

Khách sạn Phú Quỳnh

12

Hạng 1 sao

TB: 8/12/2013

200-450

 

Đ/c: 184 Ngô Gia Tự, P.Tấn Tài, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

Lần 1: 30/3/2015

TGHĐ: 13/1/2012

 

 

ĐT: 6267269, 0965158159 (Tú), tinhbanmaixanh200563@yahoo.com

 

 

4 NGƯỜI

 

 

38

Nhà nghỉ Mai Kim

11

Chưa

HĐ 2012

200-350

 

Đ/c: Số 09 Nguyễn Đức Cảnh, p. Mỹ Hải Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0945188997; 3831789

 

 

 

 

 

39

Nhà nghỉ Mimôsa

6

Chưa

HĐ 2012

150-300

 

Đ/c:  KDC Mương Cát, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0916677446; 01666677446

 

 

 

 

 

40

Nhà nghỉ  Hồng Xuân

8

Chưa

HĐ 2012

150-300

 

Đ/c: Số 59 Đường Thống Nhất, p. Đài Sơn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận.

 

 

 

 

 

ĐT:

 

 

 

 

 

41

Khách sạn Xuân Quang

20

Hạng 1 sao

 (HĐ 2012)

200-450

 

Đ/c: 106 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC,  Ninh Thuận

 

Lần 1: 30/3/2015

 

 

 

ĐT: 02596.268.016, 0912944341

 

 

 

 

 

42

Nhà nghỉ Hưng Vương

12

Chưa

 

180-250

 

Đ/c:  113 đường 21/8, TP. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 3824096

 

 

 

 

 

43

Nhà Nghỉ Xuân Hương

6

Chưa

 

150-300

 

KP4, P. Mỹ Hải, Tp.PR-TC, Minh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 3920456, 01239097071

 

 

 

 

 

44

Khách sạn Địa Cầu Xanh

10

Chưa

TGHĐ: 01/4/2013

200-300

 

Đ/c: Lô 8 dãy N3, đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT:  3838939; 0908000082, 3500775, 0937383565

 

 

 

 

 

45

Khách sạn Xuân Mai

13

Hạng 1 sao

HĐ 2013

250-350

 

Đ/c: 37 đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

Công nhận 2015

 

 

 

ĐT: 3828737, E: xuanmaihotel.pr@gmail.com

 

 

 

 

 

46

Khách sạn Châu Thành

50

Hạng 2 sao

HĐ 2013

300-800

0.46

 Đ/c: Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

Lần 1: 24/01/2014

 

 

 

 ĐT: 02593.891.555; Hương Kế toán - 0902.929.894; GĐ Trúc - 0944.442.511
E: chauthanhhotel@gmail.com

 

 

 

 

 

47

 Khách sạn Hồng Đức

52

Hạng 2 sao

HĐ 2013

400-500-800

0.08

Đ/c: Đường Yên Ninh, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 

Lần 2: 28/11/2017

 

 

 

ĐT: 02593. 891388 - 0919.697.049, E: hotelhongducnt@gmail.com

 

 

 

 

 

48

Khách sạn Lan Anh

22

Hạng 1 sao
Lần 1: 5/7/2016

HĐ 09/9/2014

350-700

 

Đ/c: Yên Ninh, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
lananhhotel68@gmail.com

 

 

 

 

ĐT: 02593.876.868, 0165.633.5775 (Cô Liêm)

 

 

 

 

49

Nhà Nghỉ Thái Phong (cùng chủ với Thái Bảo 1, 2)

11

Chưa

 

120-160

 

Đ/c: căn 27, lô N2, Võ Giới Sơn, P. Mỹ Hải, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

hong duc

 

 

 

 

 

50

Nhà  nghỉ Gia Hưng

4

Chưa

 

150-300

 

Đ/c: Đường Võ Giới Sơn, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

Đt: 02593 826298

 

 

 

 

 

51

Nhà nghỉ Quang Nga

16

Chưa

 

200-300

 

Đ/c: Yên Ninh, Bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

0259 3862277

 

 

 

 

 

52

Khách sạn Kim Loan

11

Chưa

KS Minh Tiến cũ

150-250

 

Đ/c: Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

53

Khách sạn Phương Anh

16

Chưa

 

200-450

 

Đ/c: Quốc lộ 1 A, Lê Duẩn, Phường Phủ Hà, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0912.165.727

 

 

 

 

 

54

Khách sạn Mimosa 2

20

Chưa

HĐ 13/3/2015

150-300

 

Đ/c: Khu K1, Quãng trường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0916677446

 

 

 

 

 

55

Khách sạn Sơn Hương

10

Chưa

 

180-300

 

Đ/c: 58/4, Trần Phú, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

Đt: 02593 820.255

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Đình Sơn: 0918483047

 

 

 

 

 

56

Khách sạn Mai Nguyễn

11

Chưa

 

100-250

 

Đ/c: Đường Lê Duẩn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

Đt: 0982.839.862- Chị Hương

 

 

 

 

 

57

Khách sạn Mỹ Uyên

12

Chưa

 

200-350

 

Đ/c: Lô 138, Phạm Đình Hổ, Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

Đt: 0966.324.543 (chị Hảo), 068 3628886

 

 

 

 

 

58

Khách sạn Sao Mai

12

Chưa

 

180-350

 

Đ/c: 12 Hà Huy Giáp, Phường Đài Sơn, Tp. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

 

 

 

 

 

Đt: 02592.221.111

 

 

 

 

 

59

Nhà nghỉ Nam Dương 1

12

Chưa

 

150-350

 

Đ/c: 04 Nguyễn Đức Cảnh, Mỹ Hải, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 02593.838.728, 0943.961106

 

 

 

 

 

60

Nhà nghỉ 777

12

Chưa

 

250-350

 

Đ/c: KP4, Trần Kỷ, Mỹ Hải, TP. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

61

Khách sạn mini Ánh Xuân

7

Chưa

3 người

200-400

 

Đ/c: 246 Ngô Gia Tự, P. Thanh Sơn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

giấy báo HĐ 10/5/2016

 

 

02593 831351 (GĐ: Đoàn Thị Yến)

 

 

TG HĐ: 18/11/2015

 

 

62

Khách sạn Hương Trầm

 

Chưa

HĐ 2016

 

 

Đ/c: Nguyễn Bĩnh Khiêm, KP4, P. Mỹ Bình, tp. PR-TC, Ninh Thuận

10

 

 

200-300

 

ĐT: 0259 3522066, 0908.091.272

 

 

 

 

 

63

Motel Phố Biển

10

Chưa

HĐ 2016

 

 

Đ/c: Đường 16/4, P. Mỹ Hải,  tp. PR-TC, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT:

 

 

 

 

 

64

Khạch sạn Xuân Mai

13

Hạng 1 sao

HĐ 2013

250-350

 

Đ/c: 37 đường 16/4, Tp. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

 

Công nhận 2015

 

 

 

ĐT: 02593.828737, Email: xuanmaihotel.pr@gmail.com

 

 

 

 

 

65

Khách sạn Phan Rang
Đ/c: Khu K1, đường Trần Nhân Tông, Tp RC-TC
Đt: Anh Thái 0903855438 - 0933220177; thaininhthuan@gmail.com
02593.827266 - 0683827267

16

Nhà nghỉ
 đạt chuẩn
công nhận Lần 1: 30/6/2017

TG HĐ: 31/12/2016

250-500

 

66

Khách sạn Đông Nam 
Đ/c: Lô H1-H2-H3 đường Võ Giới Sơn, phường Mỹ Bình, Tp.PR-TC
Ms Toán GĐ - 0918.007.967
E: toanpham9365@gmail.com; hoteldongnam.nt@gmail.com

47

Hạng 2 sao
Công nhận
Lần 1: 10/5/2017

TGHĐ: 21/01/2017

400- 500

 

67

Khách sạn Hoàng Dũng
Đ/c: Số 360 đường 16/4, Phường Mỹ Hải, TP. PR-TC
Đt:  02593.834.258 Nguyễn Văn Tuân - Giám đốc Cô Nhung 0919.173.759

42

Chưa

TGHĐ: Năm 2017

 

 

68

Khách sạn Giáng Hương
Đ/c: Khu K1, Trần Nhân Tông nối dài, TP-PR-TC
Đt:  02593.633.030, 0123.957.7702

8

 

TGHĐ: Tháng 5/2017

 

 

69

Khách sạn Thành Lộc
Đ/c: 290 Trường Chinh, KP 2, phường Văn Hải, TP-PR-TC, Ninh Thuận
Đt: 0259.6253.399  - Chị Lộc 0966.242.329

20

 

Tháng 01/2017

 

 

70

Khách sạn Liên Hoa
Đ/c: Nguyễn Văn Cừ, khu phố 12, phường Văn Hải, ĐT: 02593.822.345
Email: nguyentienthanh01984@gmail.com

20

Hạng 1 sao
Công nhận Lần 1: 24/7/2017

TGHĐ: Tháng 5/2017

 

 

71

Khách sạn Minh Ý
Đ/c: Khu K1, Phường Thanh Sơn, TP.PR-TC
ĐT: 02593.500.966 - 0932.037.709, Email: thaitungphong@gmail.com

10

 

TGHĐ: Tháng 02/2016

 

 

72

Khách sạn Mimosa 5
ĐC:
18 Phan Bội Châu, khu phố 2, phường Mỹ Hải, TP.PR-TC
ĐT: GĐ: Ông Nguyễn Văn Thu 0916.677.446

23

 

TGHĐ: Tháng 3/2017

 

 

73

Khách sạn 777
Đ/c: Đường Trần Kỷ, ĐT: 02593.890.577

10

 

 

 

 

74

Khách san Minh Quang
Đ/c: Đường 16/4,  phường Mỹ Hải, TP.PR-TC, ĐT: 0259
hotelminhquangninhthuan@gmail.com

42

 

 

490-750

 

75

Khách sạn Tân Hoàng Anh 86
Đ/c: Số 09 nguyễn Đức Cảnh, khu phố 4, phường Mỹ Hải
ĐT: 02593.831.789

11

 

TGHĐ: Tháng 10 /2017

150-300

 

76

Khách sạn Thanh Cao
Đ/c: Đường 16/4, đối diện Trường Cao Đẳng nghề
Đt: 02593.522.422, Chú: 0913.646.091

9

 

TGHĐ: Ngày 19/02/2018

 

 

77

Khách sạn An Khang
Đ/c: 58 Nguyễn Thị Minh Khai, KP 3 phường Mỹ Bình, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
Đt: Nguyễn Văn Toàn - 0122.207.5875

17

 

TGHĐ: 13/02/2018

 

 

78

Khách sạn Ngọc Sương
Đ/c: 29 A Lương Ngọc Quyến, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
Đt: Chị Hiền GĐ - 0941.690.567

14

 

TGHĐ: Tháng 11/2016

 

 

79

Khách sạn Thu Thảo
Đ/c: 25 A Lương Ngọc Quyến, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
Đt: A. Thương: 0962.071.212

8

 

 

 

 

80

Khách sạn Song Anh
Đ/c: Lô 229, Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
E: heocon.heohappy@gmail.com
Đt: 0259 6536666, 0909971887, 0901.287.939

7

Chưa

HĐ 2016

200-400

 

81

Ninh Thuan Retreat (Cty CPĐT QLKS Đông Dương tại Ninh Thuận)
Đ/c: Khu phố 3, Đường Yên Ninh, Tp. PR-TC, Ninh Thuận, My lễ tân 0259 6262 626, Thương- Trưởng phòng nhân sự - 0946.334.560; thuonghrm@gmail.com-thanh:sales2@ninhthuanretreat.com
 fo1@ninhthuanretreat.com;  sales@ninhthuanretreat.com

31

Chưa

TGHĐ: 2017

 

 

82

Khách sạn Loan Hiển. SaigonChampa3
Đ/c: Phạm Đình Hổ, KP6, P. Mỹ Bình, Tp. PRTC, E: saigonchampantb@gmail.com
ĐT: 02593.831.818 - 3525949 (Chị Loan GĐ - 0973.306.641)

36

Công nhận lần 1
2 sao:  18/8/2017

 

 

 

83

Khách sạn Nam Dương 2
Đ/c: Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
Đt: 02593.828.728 - 0918.560.006

10

Chưa

HĐ 2016

 

 

84

Khách sạn LyLy
Đ/c: Nguyễn Chích, KP 5, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 0259 3821188, 0938170581

8

Chưa

HĐ 2016

100-250

 

85

Nhà nghỉ An Khang
134/16/4 Nguyễn Thị Minh Khai, KP3, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, N. Thuận
ĐT: 0916407098 (Chủ: Nguyễn Thị Hà)

14

Chưa

TG HĐ: 30/11/2015

 

 

86

Nhà khách Vườn Lan
90A Hải Thượng Lãn Ông, p. Tấn Tài, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
02593 828386

28

Chưa

TBHĐ: 23/6/2016

 

 

87

Khách sạn  Nữ Hoàng
23 đường 16/4, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593.836.835- 0913.118.713
Email: tranthehai63@yahoo.com-không-Zalo; nghiepvudaitin@gmail.com

30

Chưa

 

300-500

 

88

Khách sạn Hacom Galaxy
Lô TM 13/39-40 đường D13 KĐT biển Bình Sơn-Ninh Chữ, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại:Thảo lễ tân - 0259.629.8888, Hotline: 0933.429.899
Email: contact@hacomhotel.vn, Phương kế toán: 0906.919.646

52

Chưa

TGHĐ: 08/4/2018

400-700

 

89

Trinh-Zalo. 0933770213

14

Chưa

TGHĐ: T2/2017

 

 

90

Khách sạn Ánh Đông
TM2 - Lô 3 Nguyễn Tri Phương, Mỹ Bình, TP.PR-TC
ĐT: 0259 3500 775 - Anh dũng Giám đốc 0919.383.565
Email: dungvopr@gmail.com

20

Chưa

TGHĐ: 28/5/2018

400

 

91

Khách sạn Nhật Minh
18 Huỳnh Tấn Phát, phường Đài Sơn
Anh Minh - Giám đốc: 0933.930.283

10

 

TGHĐ: 01/2018

160-350

 

92

Nhà nghỉ Thảo Sơn
Số 08 đường 16/4, ĐT: 02593.833.131, 0971.732.177

8

 

TGHĐ: T6/2018

 

 

93

Khách sạn Ngọc Sương
29 A Lương Ngọc Quyến, ĐT: Chị Hiền GĐ - 0941.690.567

14

 

TGHĐ: T11/2016

 

 

94

Khách sạn Thu Thảo
25 A Lương Ngọc Quyến, ĐT A. Thương - 0962.071.212

8

 

 

 

 

95

Khách sạn Tâm An
Đường Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ Hải, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: Thoa GĐ - 0259.6271.271, 0987.815.678
E: tamanhotelinfor@gmail.com

8

Chưa

TGHĐ: 16/8/2018

 

 

96

Nhà nghỉ Hoàng Thông
Khu K1, phường Thanh Sơn, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593. 833.177, E: duongthithuthanh071986@gmail.com

10

 

TGHĐ: 10/2017

 

 

97

Khách sạn Anh Khoa
19 Trần Quang Diệu, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593.950.999
Nhàn lễ tân: vothithanhnhan1995@email.com

13

Chưa

TGHĐ: 08/9/2018

 

 

98

Khách sạn Kỳ Phú
ĐC:
Khu K1 TM46-22,46-23
ĐT: 02593.531.555

18

Chưa

TGHĐ: 05/10/2018

180-380

 

99

Khách sạn Mia
ĐC:
Khu K1, đường Trần Nhân Tông, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593.969.999 - Trang 0378.07.77.07, E: miahotel@gmail.com

29

Chưa

TGHĐ: 18/12/2018

 

 

100

Nhà nghỉ Phú Quý 2
ĐC:
19/N2 đường 16/4, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593. 3823456 - 0777.234.566
Email: nguyenthinhung0369@gmail.com

7

Chưa

TGHĐ: 01/01/2019

200-400

 

101

Khách sạn Diễm Ly
ĐC:
Khu K1, phường Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593.888.118, Di động Chị Lai GĐ - 0085.450.1139

9

Chưa

TGHĐ: 24/01/2019

170

 

 

 

2053

 

 

 

 

 

KHU VỰC HUYỆN NINH HẢI

 

 

 

 

 

 

Tên/địa chỉ/số điện thoại
Khách sạn/nhà nghỉ

Số buồng

Thẩm định

Ghi chú

Diện tích
(ha)

Tổng vốn
đầu tư
(tỷ đồng)

1

Khách sạn  Sài Gòn – Ninh Chữ 
Đ/c: Thị Trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải,  tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593.876.000 - Fax: 3873023 http://www.saigonninhchuhotel.com.vn
Ô. Phan Thanh Cường – Tổng Giám Đốc:
Email:tuyen.sgnc@gmail.com. tuyen: 0983.054.990
A. Đông: 0917.427.557; E: dongnant@gmail.com
Ô. Ngọc – PGĐ : 0913.181485
Xuân Ngà P.Kế toán: xuannga.sgnc@gmail.com - 0934.126.346, kien.sgnc10@gmail.com

122

Hạng 4 sao
Lần 1: 28/8/2006
Lần 2: 16/9/2011
Lần 3: 18/01/2018

 

1.570-4.200

6.52

2

Khu Du lịch Thái Bình Dương
Đ/c: Đường Yên Ninh, K.Hải, N.Hải, Ninh Thuận
ĐT: 0293.874.824; 3875.007
Chị Trinh-GĐ: 0946009918 - Fax: 3875718
Email: thaibinhresort@yahoo.com; web:thaibinhresort.com.vn

41

Hạng 2 sao
Năm 2012

Hết hạn công nhận

600-1.000

 

3

Khách sạn Tím Paradise (1 sao)

10

Hạng 1 sao

Hết hạn công nhận

200-350

 

Đ/c: 58 Yên Ninh, K.Hải, N.Hải,Ninh Thuận

 

Năm 2010

 

 

 

 ĐT: 3873096

 

 

 

 

 

http://www.timparadisevn.com

 

 

 

 

 

Email:admin@timparadisevn.com

 

 

 

 

 

4

Công ty CP Toàn Cầu ICC (Khách sạn  Mai Ly) 

15

Hạng 1 sao

 

200-350

0.2

Đ/c: 05 Trần Anh Tông , Khánh Hải, Ninh Hải

 

Lần 1: 27/5/2014

 

 

 

ĐT: 02593.827.707, E: info@globalicc.vn

 

 

 

 

 

5

 Aniise Villa Resort

40

Không TĐ

 

900-4.500

 

Đ/c: Yên Ninh, K.Hải. N.Hải, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 6251867; 6251868, nhà hàng: 626.7179, PKD 625.1868

 

 

 

 

 

Fax : (84-68) 6267164

 

 

 

 

 

A. Thụy – PGĐ: 0911.846.669

 

 

 

 

 

A. Nguyễn Minh – Giám đốc: 091 316 0783

 

 

 

 

 

Email: aniiseresort@gmail.com; mail anh Thụy: vanthuy.aniise@gmail.com

 

 

 

 

 

Website: www.aniisevillaresort.com

 

 

 

 

 

6

Khách sạn Thái Hòa

14

Chưa

 

200-400

 

Đ/c: Đường Yên Ninh, K.Hải, N.Hải, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0259.3873052

 

 

 

 

 

7

Nhà nghỉ Bình Minh

30

Chưa

 

150-350

 

Đ/c: Đường Yên Ninh, K.Hải, N.Hải, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0259.3874226

 

 

 

 

 

8

Nhà nghỉ  Hòa Hiệp

20

Chưa

 

150-350

 

Đ/c: T.trấn K.Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0259.3873568

 

 

 

 

 

9

Nhà nghỉ  KaKa

11

Chưa

 

150-350

 

Đ/c: T.trấn K.Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0259.3873114

 

 

 

 

 

10

Nhà khách Hường

13

Chưa

 

150-300

 

Đ/c: T.trấn K.Hải, Ninh Hải,  Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 02593.873.299

 

 

 

 

 

11

Nhà khách  Yên Ninh (nhà khách Công an)

12

Không TĐ

 

150-300

 

Đ/c: 74 Yên Ninh, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT:

 

 

 

 

 

12

Khách sạn  Ánh Dương - Cty TNHH Tâm Hoàng Sơn

20

Chưa

TGHĐ: 18/11/2010

250-450

 

Đ/c: 66 Yên Ninh, P.Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 02593. 890.009; Sơn - 0907.711.656

 

 

 

 

 

E: denkhongdoithu@yahoo.com.vn,

 

 

 

 

 

13

Khách sạn Hương Ngọc

16

Chưa

 

150-300

 

Đ/c: Quốc lộ 1A, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 02593.771.771, Email:

 

 

 

 

 

14

Khách sạn  Hương biển

13

Chưa

 

150-300

 

Đ/c: 24 An Dương Vương Ninh Chữ - Khánh Hải – N.Hải , Ninh Thuận

 

 

 

 

 

ĐT: 0259.3873.044

 

 

 

 

 

15

Nhà Nghỉ Thanh Thanh (rất ít khách)

8

Chưa

TB: 14/01/2013

150-250

 

Đ/c: Ninh Chữ - Khánh Hải – N.Hải,  Ninh Thuận

 

 

TGHĐ: 1/2013

 

 

ĐT: 02593..874.994

 

 

2 người

 

 

16

Nhà Nghỉ Yến Nhi (rất ít khách)

10

Chưa

TB: 14/01/2013

100-200

 

Đ/c: Ninh Chữ - Khánh Hải – N.Hải , Ninh Thuận

 

 

TGHĐ: 1/2013

 

 

ĐT: 0259 3876 343 - 0919.649.613, Email:

 

 

2 người

 

 

17

Khu du lịch Amanoi - Cty CP Quản lý Nam Núi Chúa

53

Chưa

 

750 -

 

Đ/c: Vĩnh Hy, Ninh Hải, Ninh Thuận

 

 

 

9.000 USD

 

(Quản lý: Bà Susan Noonan, trợ lý là Cô Quy) A. Nghĩa 0905.443.079
trongnghiavinhhy@gmail.com