Công trình văn hoá

 Tại núi Đá Chồng có chùa Trùng Quang, Trùng Khánh, đền Khổng Tử; trên núi Trà Bang huyện Ninh Phước có chùa Trà Cang, ở thị xã Phan Rang -Tháp Chàm có chùa Ông, chùa Thánh (Quan Thánh), chùa Bồ Đề, chùa Diệu ấn, Ngọc Ninh...

      Hiện nay ở Ninh Thuận có 48 ngôi đình lớn nhỏ khác nhau, trong đó Thị xã Phan Rang - Tháp Chàm 18 ngôi, huyện Ninh Phước 16, huyện Ninh Hải 10 ngôi, Huyện Ninh Sơn 04 ngôi. Đặc điểm chung của đình Ninh Thuận là hầu như ban đầu là ngôi miếu, về sau trùng tu mà thành đình.

   

      Số lượng nhà thờ ở tỉnh Ninh Thuận ít hơn chùa chiền. Có thể kể những nhà thờ tiêu biểu như nhà thờ Tấn Tài (Thị xã Phan Rang - Tháp Chàm) có lịch sử gần 100 năm xây dựng, nhà thờ Phan Rang, nhà thờ Hộ Diêm v.vvvv.Những công trình kiến trúc này được xây dựng hài hòa giữa , kết hợp giữa những đường nét tôn giáo và dân tộc.

Các di tích lịch sử cách mạng

      Bẫy đá Pi Năng Tắc nằm ở xã Phước Bình, huyện Ninh Sơn. Đây là nơi diễn ra trận phục kích địch của du kích Raglai dưới sự chỉ huy của Pi Năng Tắc (dân tộc Raglai). Chiến công hiển hách này mãi mãi được mọi thế hệ người dân Ninh Thuân ghi nhớ và tự hào.Ngoài những di tích trên tỉnh Ninh Thuận còn có một số di tích đang đề nghị Nhà nước xếp hạng như: Đềpô Tháp Chàm - nơi thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận; sân bay Thành Sơn, nhà tưởng niệm Bác và các chiến sỹ cách mạng Bình Quý ...