NINH HẢI: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Đăng ngày 26 - 03 - 2021
Lượt xem: 469
100%

Xác định chủ đề cải cách hành chính năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, thời gian qua, huyện Ninh Hải đã triển khai đồng bộ, đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính từ huyện tới cơ sở, theo hướng dân chủ, hiện đại... góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nên làm và phải làm thường xuyên, triệt để, nên huyện Ninh Hải đã tập trung xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch rà soát thủ tục hành chính; tuyên truyền, kiểm tra công tác cải cách hành chính, gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm với phong trào thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Có thể nói, một trong các nội dung như cải cách thể chế, cải cách hành chính công, hiện đại hoá hành chính..., thì nội dung cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt chú trọng. Cụ thể như: UBND huyện đã công khai 293 thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử huyện dịch vụ công mức độ 3; tăng cường chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” hiện đại, đã giúp giảm tình trạng hồ sơ chậm trễ; tăng cường trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; có phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; có sổ theo dõi tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính, tạo lòng tin cho bà con nhân dân khi đến liên hệ xử lý công việc hành chính. Trong 9 tháng đầu năm, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận 39.472 hồ sơ, trong đó, giải quyết trước hẹn 48 hồ sơ; đúng hẹn 39.424 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng.

Song song đó, huyện Ninh Hải tăng cường đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính; thường xuyên sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại hoá hành chính. Đẩy mạnh trao đổi công việc qua Hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDOffice), thư điện tử góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính. Đã cấp chứng thư số cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong huyện. Duy trì áp dụng và mở rộng triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính cho 100% các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đi cùng với đó, Ninh Hải luôn không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện phần mềm đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nhu cầu đào tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của huyện. Trong 9 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã đăng ký 02 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và 02 cán bộ bồi dưỡng lớp chuyên viên chính, cử 22 cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 2020.

Bà Hà Thị Thu Thuỷ - phó trưởng phòng phụ trách phòng nội vụ cho biết: “Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc cải cách, sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, đã sát nhập Trường Tiểu học Phước Nhơn vào Trường Trung học Cơ sở Mai Thúc Loan, thành Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Mai Thúc Loan; sát nhập Trường Tiểu học Thái An vào Trường Trung học Cơ sở Ngô Quyền thành Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Ngô Quyềnthực hiện quy trình công tác cán bộ; góp ý dự thảo Đề án xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận, giai đoạn 2020 – 2030...”

            Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, huyện Ninh Hải sẽ tiếp tục thường xuyên lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào cuộc họp định kỳ của UBND huyện để tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; Cập nhật kịp thời 100% các thủ tục hành chính theo quy định. Tiếp tục rà soát thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực so với quy định. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định hiện hành. Đồng thời, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động cơ quan hành chính song song đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý, công việc hành chính./.

THU ĐÔNG – ĐÀI NINH HẢI

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy...(26/03/2021 7:53 SA)

48 người đang online
°