https://tuongtac.ninhthuan.gov.vn/gopy/Home/default.aspx

NINH HẢI: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Xác định chủ đề cải cách hành chính năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, thời gian qua, huyện Ninh Hải...

31 người đang online
°
Đánh giá của bạn về chất lượng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận
299 người đã bình chọn